English flag German flag
  • Překlady a konsekutivní tlumočení na vysoké úrovni, specializace na vystudované obory a obory zájmu
  • Dlouhodobá spolupráce s mezinárodními i českými firmami, viz klienti
  • Členka Jednoty tlumočníků a překladatelů, viz www.JTPunion.org
  • Veškeré informace z překládaných textů jsou považovány za striktně důvěrné

Slovniky

SPECIALIZACE

Ekonomika

Obchod

Finance

Bankovnictví

Pojišťovnictví

Cestovní ruch

Marketing

Reklama

Public relations

Distribuce léčiv

Zemědělství

Gastronomie

Zdravá výživa